Ciljne skupine

Ciljne skupine so:

•    gospodinjstva, ki si s težavo privoščijo pokrivanje osnovnih energetskih potreb: skozi energetske preglede in brezplačne pripomočke za varčevanje z energijo bodo gospodinjstva lahko prihranila energijo in denar ter bolje nadzorovala svojo porabo
•    lokalne oblasti: z dostopom do informacij o tem, kako zmanjšati energetsko revščino, bodo lahko podprli stanovanjske sheme in prenovo stanovanj, ki bodo zagotovile bolj trajnostno rabo energije in boljše počutje ljudi
•    lastniki stavb, kjer se pojavljajo primeri energetske revščine: skozi usposabljanje za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb bodo lahko vplivali na izboljšanje življenjskih pogojev v svojih stavbah in obenem povečali vrednost svoje lastnine
•    paleta lokalnih akterjev, kot na primer zveze najemnikov, socialne, zdravstvene ali energetske organizacije: ti akterji bodo lahko uživali koristi projekta ali pa se aktivno vključili v izvajanje projekta skozi mreženje in izmenjavo znanj in izkušenj
•    ljudje, ki bodo usposobljeni za energetsko svetovanje v gospodinjstvih, kot so npr. prostovoljci, dolgotrajno brezposelni ali študenti, ki želijo pridobiti nove delovne izkušnje
•    vsak, ki želi zmanjšati rabo energije in s tem tudi račune za energijo, lahko uvede ukrepe za varčevanje z energijo doma ali v pisarni in uživa v boljšem počutju